. 1204. 1023 cząsteczek wodoru. Oblicz masę magnezu użytego do reakcji. a 1, 2g. b 2, 4g. c 4, 8g. Azot– 1, 5mol/dm3; wodór– 4mol/dm3; amoniak– 5mol/dm3. Stężenia wyjściowe azotu i wodoru wynosiły: a 1, 5mol/dm3 n2; 4mol/dm3 h2. 1, 17g/cm3 i stężenie molowe równe 1, 3 mol/dm3. Związkiem tym jest: a Mn (no3) 2.
Azot reaguje z wodorem, w czego wyniku powstaje gazowy amoniak. Jaką objętość wodoru należy spalić aby otrzymać 22, 4 dm3. Gęstość co2, wynosi 1, 98 g/dm3. Zad. 9. Oblicz masę 4 atomów krzemu. Stężenia wynosiły: azotu 3 mol/dm3, wodoru 9 mol/dm3, amoniaku 4mol/dm3. Obliczyć stężenia wyjściowe wodoru i azotu.
Ka1= 4, 0⋅ 10-7 dla reakcji 2. Ka2= 5, 0⋅ 10-11 dla reakcji 3. Oblicz pH wody. Tak jest np. Dla synproporcjonowania amoniaku i tlenku azotu do azotu. Stężeniu 0, 1 mol/dm3 oraz (b) będącego w kontakcie z chlorkiem srebra. d→ f) może służyć redukcja za pomocą LiALH [oc (ch3) 3] 3 lub redukcja wodorem. Dodać 4 jony wodorowe. 3 MnO− 2. 4. 4 h+. → 2 MnO. − 4+ MnO2. Oblicz stężenie azotu (w mg/dm3) jeśli w roztworze znajduje się 5 mmoli nh4.